PO WER

FE Wiedza Edukacja Rozwój

Miło nam poinformować, że w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic po raz kolejny rusza projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest realizowany na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2018.

Projekt pt. „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice” o numerze umowy finansowej POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718 skierowany jest do uczniów klas II i III kształcących się w profilach technik logistyk, technik hotelarstwa, technik fryzjerstwa oraz technik fotografii i multimediów. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a koszty związane z organizacją zakwaterowania, podróży, wyżywienia, programu kulturowego itd. pokrywane są z budżetu projektu.

Beneficjentem projektu jest ZS nr 3 w Pabianicach, natomiast partnerską organizacją przyjmującą, odpowiedzialną m.in. za współorganizację praktyk i pobyt uczniów w Grecji – Kika Mobility Training Center Ltd. Okres trwania projektu to 01/08/2018 – 31/07/2019 r.

Na dwutygodniowy staż do greckich hoteli i przedsiębiorstw wyjedzie łącznie 84 uczniów z w/w profili kształcenia, którym towarzyszyć będzie 6 opiekunów – nauczycieli z ZS nr 3 w Pabianicach.

Mobilność edukacyjna odbędzie się w dwóch turach:

21/10 – 03/11/2018 r. dla 42 uczniów i 3 opiekunów

31/03 – 13/04/2018 r. dla 42 uczniów i 3 opiekunów

Dzięki udziałowi w stażu każdy z uczestników:

  • Zdobędzie kwalifikacje i umiejętności zawodowe w swojej dziedzinie kształcenia, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na polskim i zagranicznym rynku pracy.
  • Wzmocni wiarę w swoje umiejętności zawodowe i interpersonalne, rozwijając przedsiębiorczość i kompetencje społeczno – kulturowe.
  • Poszerzy wiedzę na temat metod pracy zagranicznych przedsiębiorstw.
  • Rozwinie umiejętności językowe, głównie w zakresie języka angielskiego branżowego.
  • Stanie się bardziej świadomym, otwartym na inną kulturę i tradycje Europejczykiem.
  • Otrzyma odpowiednią certyfikację potwierdzającą zdobyte kwalifikację i odbycie stażu tj. dokument Europass Mobilność, Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały podane w Regulaminie zamieszczonym poniżej na niniejszej stronie.

FE Wiedza Edukacja Rozwój

 

Regulamin_rekrutacji

Formularz_zgłoszeniowy_POWER_2018