PO WER

FE Wiedza Edukacja Rozwój

 

Hotelarze i Logistycy z ZS nr 3 w Pabianicach po stażu zawodowym w Grecji

W ramach projektu pt. „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS3 Pabianice” nr 2018-1-PL01-KA102-049718 na praktyki zawodowe do greckich przedsiębiorstw logistycznych i hoteli wyjechało łącznie 42 uczniów wraz z trzema opiekunami z Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na zasadach programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, Konkurs 2018. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, natomiast grecką organizacją partnerską Kika Mobility Training Center Ltd. Realizacja projektu obejmuje okres od 01/08/2018 do 31/07/2019 roku, a z dofinansowania skorzysta łącznie 84 uczniów z ZS3 w Pabianicach.

Pierwsza mobilność zawodowa uczniów odbyła się w terminie 22/10 – 02/11/2018 r., w której uczestniczyło 16 praktykantów kształcących się w profilu technik hotelarstwa oraz 26 z kierunku technik logistyk; uczniom towarzyszyło 3 opiekunów – nauczycieli z ZS nr 3 w Pabianicach.

Podczas 2 – tygodniowych praktyk uczniowie poszerzyli przede wszystkim swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Stażyści z profilu technik hotelarstwa w zakresie: serwisu restauracyjnego, pracy w recepcji hotelowej, housekeeping-u, pralni oraz barze i kawiarni hotelowej, natomiast uczniowie kształcący się w kierunku technik logistyk poznali pracę zagranicznych przedsiębiorstw logistycznych, nauczyli się m.in. obsługi programów komputerowych tj. Googloading, Subiekt GT, wystawiania dokumentacji magazynowo – sprzedażowej oraz zapoznali się z giełdą transportową i czasem pracy kierowców. Możliwość uczestnictwa w projekcie pogłębiła wśród uczniów znajomość języka angielskiego, szczególnie w zakresie języka angielskiego branżowego w codziennej komunikacji. Ważnym aspektem było także poznanie innej kultury europejskiej, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i społecznych, a także integracja z rówieśnikami.

W czasie wolnym od praktyk młodzież korzystała z programu kulturowego w ramach którego zwiedzili takie atrakcje turystyczne Grecji jak: Meteory – prawosławne klasztory na wzniesieniach skalnych w miejscowości Kalampaka, popłynęli statkiem na wyspę Skiathos, gdzie po jej zwiedzaniu mieli czas wolny na plaży Kukunaries, odwiedzili także Paleo Panteleimonas, kamienny skansen położony ok 600 m n.p.m. Masywu Olimpu.

W najbliższym czasie przewidziane jest uroczyste wręczenie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność wraz z opisem zdobytych umiejętności, wydane w wersji polskiej i angielskiej przez dwie organizacje wysyłającą oraz przyjmującą.

A wiosną 2019 r. kolejna grupa stażystów w ramach niniejszego projektu wyjedzie na dwutygodniowy staż do Grecji, tym razem uczniowie z kierunków, technik fryzjer, fototechnik oraz technik hotelarstwa.

Po więcej zdjęć i relacji ze stażu zapraszamy na stronę Facebook-a projektowego prowadzonego przez uczestników.

Rusza kolejny projekt

Miło nam poinformować, że w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic po raz kolejny rusza projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest realizowany na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2018.

Projekt pt. „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice” o numerze umowy finansowej POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718 skierowany jest do uczniów klas II i III kształcących się w profilach technik logistyk, technik hotelarstwa, technik fryzjerstwa oraz technik fotografii i multimediów. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a koszty związane z organizacją zakwaterowania, podróży, wyżywienia, programu kulturowego itd. pokrywane są z budżetu projektu.

Beneficjentem projektu jest ZS nr 3 w Pabianicach, natomiast partnerską organizacją przyjmującą, odpowiedzialną m.in. za współorganizację praktyk i pobyt uczniów w Grecji – Kika Mobility Training Center Ltd. Okres trwania projektu to 01/08/2018 – 31/07/2019 r.

Na dwutygodniowy staż do greckich hoteli i przedsiębiorstw wyjedzie łącznie 84 uczniów z w/w profili kształcenia, którym towarzyszyć będzie 6 opiekunów – nauczycieli z ZS nr 3 w Pabianicach.

Mobilność edukacyjna odbędzie się w dwóch turach:

21/10 – 03/11/2018 r. dla 42 uczniów i 3 opiekunów

31/03 – 13/04/2019 r. dla 42 uczniów i 3 opiekunów

Dzięki udziałowi w stażu każdy z uczestników:

  • Zdobędzie kwalifikacje i umiejętności zawodowe w swojej dziedzinie kształcenia, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na polskim i zagranicznym rynku pracy.
  • Wzmocni wiarę w swoje umiejętności zawodowe i interpersonalne, rozwijając przedsiębiorczość i kompetencje społeczno – kulturowe.
  • Poszerzy wiedzę na temat metod pracy zagranicznych przedsiębiorstw.
  • Rozwinie umiejętności językowe, głównie w zakresie języka angielskiego branżowego.
  • Stanie się bardziej świadomym, otwartym na inną kulturę i tradycje Europejczykiem.
  • Otrzyma odpowiednią certyfikację potwierdzającą zdobyte kwalifikację i odbycie stażu tj. dokument Europass Mobilność, Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały podane w Regulaminie zamieszczonym poniżej na niniejszej stronie.

FE Wiedza Edukacja Rozwój

 

Regulamin_rekrutacji

Formularz_zgłoszeniowy_POWER_2018