Technik hotelarstwa

Technikum hotelarskie

Zawód hotelarza to przede wszystkim świadczenie usług na rzecz gości. To praca oparta na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Poszczególne stanowiska pracy w hotelu wymagają zróżnicowanych umiejętności, niemniej jednak łączą
je cechy, które powinny charakteryzować wszystkich hotelarzy. Potrzebne są:

 • pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy,
 • wysoka kultura osobista,
 • życzliwość, uprzejmość, opanowanie,
 • cierpliwość,
 • energia,
 • otwartość na nowe doświadczenia.

Podczas zgłębiania tajników hotelarstwa nauczysz się:

 • organizować pracę działu recepcji i rezerwacji, służby parterowej, służby pięter,
 • zasad przyjęć gości w hotelach,
 • realizować zamówienia gości,
 • rozróżniać rodzaje gości i ich potrzeby,
 • realizować podstawowe i dodatkowe usługi w hotelach,
 • jak działa gastronomia hotelowa,
 • czynności związanych z obsługą gości od momentu ich pojawienia się w hotelu
  do chwili wyjazdu,
 • sporządzać dokumentację hotelową.

 Jak się uczymy?

Oprócz codziennych lekcji jeździmy także na wycieczki zawodowe, targi branżowe – turystyczne. Odwiedzamy hotele pabianickie, łódzkie, warszawskie i wrocławskie.  Każdego roku uczniowie klas 3 i 4 hotelarskich biorą udział w konkursach i olimpiadach. Bierzemy udział w:

 • Regionalnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi w hotelu Hilton,
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu,
 • Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Warszawie i w dalszym jej etapie w Kołobrzegu.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego w Kołobrzegu, są zwalniani
z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot OBSŁUGA BARMAŃSKA I KELNERSKA.

Podstawowe  zadania  i  obowiązki  barmana:

 • przyrządzanie coctaili i innych napojów,
 • przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • przyrządzanie drinków,
 • znajomość technik dekorowania drinków,
 • wiedza o sommelierstwie (czytanie etykiet na butelkach, jakie szkło do jakiego wina, dobór wina do potraw),
 • wiedza o baristyce (gatunki kaw i poprawne ich przygotowywanie),
 • przestrzeganie zasad podawania napojów,
 • obsługa gości, realizacja zamówień i życzeń,
 • ścisłe przestrzeganie obowiązujących receptur, miar i wagi,
 • mycie, polerowanie zastawy i szkła oraz wydawanie napoi wyłącznie w serwisach polerowanych,
 • przestrzeganie wzorowej czystości, dbałość o estetykę i higienę ekspozycji barowej,
 • codzienne rozliczanie sprzedaży i odprowadzanie utargu po zakończeniu działalności w danym dniu.

Podstawowe  zadania  i  obowiązki  kelnera:

 • przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej (nakrywanie stołów, przygotowanie sztućców, szkła i naczyń) z uwzględnieniem pory dnia i rodzaju imprezy,
 • doskonała znajomość karty menu i karty win,
 • doradzanie przy wyborze potraw,
 • wprowadzanie gości do restauracji i wskazywanie im wolnych miejsc,
 • udzielanie informacji na temat składu potraw i sposobów ich przyrządzania,
 • przyjmowanie zamówień od gości oraz wydawanie zleceń dla kuchni i bufetu,
 • pobieranie potraw i napojów z kuchni lub bufetu,
 • serwowanie zamówionych potraw gościom,
 • profesjonalne składanie serwetek,
 • znajomość technik nakrywania stołów bielizną stołową,
 • znajomość zasad dekorowania stołów,
 • przenoszenie tac i zastawy stołowej,
 • znajomość  metod obsługi:

– serwis niemiecki,

– serwis rosyjski,

– serwis francuski,

– serwis bufetowy,

 • znajomość ogólnych zasad obsługi:

– kolejność podawania potraw i napojów,

– kolejność obsługi,

 • zmiana nakryć, naczyń, obrusów i serwet w obecności gości, o ile zachodzi taka konieczność,
 • sprzątanie ze stołów przy zachowaniu odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych,
 • umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami do serwowania potraw,
 • organizowanie obsługi przyjęć okolicznościowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. W ciągu całego 5-letniego pobytu w szkole będziecie mieć praktyki 2 razy po cztery tygodnie (w sumie 280 godzin).

Praktyki organizuje szkoła. Do dyspozycji mamy hotele pabianickie:

 • Fabryka Wełny
 • Willa Impresja
 • Piemont
 • Aviator

oraz łódzkie:

 • Andel’s
 • Novotel
 • Hilton

Praktyki realizujemy również poza granicami kraju – nasze klasy hotelarskie już kilkakrotnie były na 2 – tygodniowych praktykach w hotelach w Grecji, a to dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe.   

 • OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE.
 • REALIZACJA  USŁUG  W  RECEPCJI.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik hotelarstwa.

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM HOTELARSKIEGO MOŻNA PRACOWAĆ:

 • w recepcjach hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych,
 • w działach rezerwacji tych obiektów,
 • jako rezydenci w hotelach,
 • jako przewodnicy turystyczni,
 • jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • na statkach wycieczkowych i promach w recepcji i sali restauracyjnej,
 • jako stewardessy – po ukończeniu dodatkowych kursów,
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

 Można także podjąć studia na kierunkach:

 • Turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie i w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględniane rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum hotelarskim kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

Absolwenci o szkole