Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą fotografią, które są spostrzegawcze, dokładne, łatwo nawiązują kontakt z innymi, mają duszę artysty i ciekawe spojrzenie na świat.

W obecnych czasach fotografię wykorzystuje się niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że fotograf potrzebny jest zarówno do dokumentowania eventów czy choćby reportaży sportowych, a także kreowania kampanii reklamowych poprzez wykonywanie prostych zdjęć produktowych czy skomplikowanych aranżacji. Fotograf sprawdzi się także na planie filmowym, portretowym, a innym razem będzie obsługiwał drona realizując kolejne zlecenie.

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Jeśli jesteś aktywny i nie lubisz siedzieć w miejscu, to ten zawód jest stworzony dla ciebie. Bądź nowoczesny i niezależny, zwiedzaj świat, dołącz do grona fotografów.

Uczniowie technikum fotografii i multimediów:

  • dowiedzą się, jak przygotować plan zdjęciowy,
  • dowiedzą się, jak obsługiwać profesjonalny aparat fotograficzny,
  • posiądą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi programów z rodziny ADOBE,
  • poznają zasady kompozycji,
  • nauczą się tworzenia grafik wektorowych i rastrowych,
  • nauczą się wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
  • nauczą się tworzenia animacji i pracy w programach graficznych,
  • zdobędą umiejętność rejestrowania obrazu, obrabiania go i publikowania,
  • nauczą się przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
  • nauczą się wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i teoretyczny. Szkoła jest wyposażona w dwie bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, oprogramowanie z rodziny ADOBE. Posiadamy także studio fotograficzne wyposażone w niezbędne sprzęty, takie jak lampy, światłomierze, stoły bezcieniowe oraz – co najważniejsze – najnowsze modele aparatów wiodących marek.

W procesie kształcenia nie zapominamy także o podstawach fotografii – mamy wyposażoną ciemię fotograficzną, gdzie uczymy się fotografii tradycyjnej/analogowej. Jeździmy również na wystawy fotograficzne oraz targi branżowe, wykonujemy zdjęcia w plenerze, drukujemy, organizujemy wystawy prac wykonanych przez uczniów. Jesteśmy aktywni przez cały okres kształcenia. Przedmioty zawodowe nauczane w technikum fotografii i multimediów stają się pasją, pasja staje się fotografią,
a fotografia – sposobem na życie.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot GRAFIKA UŻYTKOWA I REKLAMOWA.

Grafika użytkowa to wielowymiarowa dziedzina, pozwalająca na wykorzystanie umiejętności artystycznych i marketingowych. Kształtuje artystyczną kreatywność i twórcze podejście do pracy. Grafika reklamowa jest projektowaniem ilustracji i obrazów do tak zwanych grafik użytkowych. Jest związana głównie z  rynkiem reklamowym oraz wydawniczym, chociaż znajdziemy ją praktycznie w każdej branży. Obejmuje między innymi: plakaty, ulotki, broszury, katalogi,  ilustracje, magazyny, gazety, mapy, kalendarze, notesy, okładki książek i czasopism, etykiety, banderole, metki, bilety, banknoty, legitymacje, znaczki pocztowe, papiery wartościowe, druki okolicznościowe, liternictwo, zaproszenia na ślub oraz inne uroczystości. Są one projektowane głównie za pomocą odpowiednich programów komputerowych, a ich wzorce przyjmują formę cyfrową. Efekt finalny jest owocem współpracy projektanta i zleceniodawcy.

W ramach tego przedmiotu uczeń posiądzie zatem umiejętność tworzenia autorskich projektów, łącząc swoją kreatywność z estetyką, przejrzystością i profesjonalnym wyglądem tworzonego przez siebie projektu.

 Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Trwają 8 tygodni (280 h) i są realizowane w kraju
i za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są dla nas priorytetem w wyborze firm, w których odbywają się praktyki zawodowe. Nasi uczniowie współdecydują, w której z dostępnych firm chcą odbywać praktyki.

 Kwalifikacje zawodowe:

– AUD. 02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

– AUD. 05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Absolwenci technikum fotografii i multimediów mogą ubiegać się o pracę w:

– studiach graficznych i filmowych,

– drukarniach,

– agencjach reklamowych,

– przemysłowych laboratoriach fotograficznych,

– zakładach fotograficznych,

– fotograficznych punktach usługowych,

– redakcjach gazet,

– archiwach,

–  bibliotekach państwowych,

– laboratoriach policyjnych,

– przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej,

–  jako graficy.

 Przedmiot rozszerzony: język angielski lub chemia.

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

 Cykl kształcenia w technikum fotografii i multimediów kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.