Projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591 dla uczniów Technikum

Podstawowe informacje o Projekcie:

Termin realizacji Projektu: 01.09.2021 r. – 30.11.2022 r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną dla uczniów III Technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W projekcie może wziąć udział 28 uczniów i 2 opiekunów.

Termin mobilności, wraz z dniami na podróż: 15.05.2022 – 28.05.2022 r.

Cele projektu:

-Kompleksowy rozwój kompetencji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Nr 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych, językowych i personalno – społecznych poprzez udział w zagranicznych mobilnościach sektora VET.