Konkursy

Konkurs o Patronie ZS 3

Konkurs o patronie ZS3

Regulamin: Konkurs na artykuł historyczny pod hasłem „Pabianice w czasie pierwszej wojny światowej”

 1. Artykuł może mieć od 3 do 5 stron A4. Formatowanie tekstu to czcionka courier new, rozmiar 12, interlinia 1,5.
 2. Tytuł i temat artykułu to pomysł uczestnika konkursu. Powinien nawiązywać do historii szkoły, patrona szkoły lub czasów pierwszej wojny światowej na terenie Pabianic.
 3. Do artykułu można dołączyć znalezione fotografie związane z tematem (należy podać źródło).
 4. Zgłoszenia do konkursu dokonujemy wysyłając e-mail na adres: szkola1914@wp.pl. Materiały i linki potrzebne do napisania pracy będą udostępnione e-mailem.
 5. Artykuł należy oddać do 7 listopada 2020 roku. Prace należy przesłać na adres: szkola1914@wp.pl.
 6. Konkurs organizuje Katarzyna Giedrojć, nauczycielka historii i wos-u.

Regulamin: Konkurs na wiersz o patronie szkoły

 1. Wiersz może być maksymalnie na dwie strony. Formatowanie tekstu to czcionka courier new, rozmiar 12, interlinia 1,5.
 2. Zgłoszenia do konkursu dokonujemy wysyłając e-mail na adres: szkola1914@wp.pl. Materiały i linki potrzebne do napisania pracy będą udostępnione e-mailem.
 3. Artykuł należy oddać do 7 listopada 2020 roku. Prace należy przesłać na adres: szkola1914@wp.pl.
 4. Konkurs organizuje Katarzyna Giedrojć, nauczycielka historii i wos-u.

Regulamin: Konkurs na zdjęcie związane z patronem szkoły

 1. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia lub 3 grafiki związane z tematem. Jeśli posiłkuje się fotografiami z Internetu należy podać źródło.
 2. Zdjęcia i grafiki o rozdzielczości minimum 1 MEGA wysyłamy drogą elektroniczną na adres szkola1914@wp.pl
 3. Pomysł na zdjęcie lub grafikę i ujęcie tematu zależą od autora.
 4. Konkurs organizuje Katarzyna Giedrojć, nauczycielka historii i wos-u. W razie pytań zalecany jest kontakt przez e-mail: szkola1914@wp.pl.