Wolontariat - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wolontariat

Strefa ucznia > Koła zainteresowań

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paw
eł II

Opiekun i koordynator szkolnego wolontariatu i Ekoklubu "Koniczyna" - Urszula Masłowska

Cele działalności:
-
Ochrona środowiska naturalnego
- Angażowanie się w edukację ekologiczną dzieci _i młodzieży
- Budowanie wśród społeczeństwa świadomości potrzeby udziału w procesie rozwiązywania problemów bezpośrednio mających wpływ na stabilność ekosystemu
- Rozwijanie zainteresowań ekologicznych
- Łączenie własnych działań z aktywnością Ekoklubów _z innych państw i udział w akcjach międzynarodowych

G
łówne działania:
-
Kampanie informacyjne, warsztaty ekologiczne, itp.
- Zbiórka surowców wtórnych
- Organizowanie i udział w różnych akcjach ekologicznych: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Pabianicki dzień Recyklingu, itp.
- Coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”
- Stała współpraca z Domem Dziecka w Porszewicach
- Opieka nad osobami starszymi i dziećmi

XIV Ogólnopolska Gala Barw Wolontariatu

Podczas XIV Ogólnopolskiej Gali Barw Wolontariatu w Warszawie, której patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowano dziesięciu laureatów, których komisja wyróżniła spośród wolontariuszy z całej Polski. Wśród najlepszej dziesiątki znalazł się nasz Ekoklub „KONICZYNA”. Następnie organizatorzy przedstawili trzech finalistów Ogólnopolskiej Gali Barw Wolontariatu. Nasz Ekoklub „Koniczyna” otrzymał III miejsce za różnorodne działania dla społeczności lokalnej, pomoc drugiemu człowiekowi i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 
 
 
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego