Technik organizacji reklamy - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik organizacji reklamy

O szkole > Oferta > Technikum

Jesteś komunikatywny, odpowiedzialny i systematyczny w działaniu, łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi, na co dzień przestrzegasz zasad kultury i dobrego wychowania, jesteś otwarty, kreatywny i nie boisz się wyzwań? Technik organizacji reklamy – to zawód dla Ciebie!

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, gdzie problem nie jest wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ale jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.


Technik organizacji reklamy
organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych. Organizuje  kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje projekty reklam. Przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania.

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Podczas nauki uczeń Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy zdaje egzaminy potwierdzające następujące k
walifikacje zawodwe:
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Absolwent technikum w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,

 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,

 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.


Przedmioty zawodowe:

 • Marketing w działalności reklamowej

 • Sprzedaż w reklamie

 • Język obcy w działalności reklamowej

 • Działalność gospodarcza w reklamie

 • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie

 • Organizacja i techniki reklamy

 • Organizacja sprzedaży reklamy

 • Projektowanie kampanii reklamowej


Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • agencje reklamowe

 • biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu

 • agencjepublic relations

 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych

 • media, agencje, studia graficzne i drukarnie

 • agencje scenariuszowe

 • studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej

 • własna działalność gospodarcza.

 • studia wyższe 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego