Technik obsługi turystycznej - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik obsługi turystycznej

O szkole > Oferta > Technikum
Technik obsługi turystycznej - proponowany kierunek w roku szk. 2016/2017

Jeżeli lubisz uczyć się, jesteś odpowiedzialny i kulturalny, jesteś komunikatywny, potrafisz rozmawiać i uważnie słuchać, jesteś dobrym obserwatorem, jesteś ciekawy świata i ludzi, a jeśli nowoczesne technologie i nauka języków obcych to Twój "konik"  – to na pewno jest to zawód dla Ciebie!

Turystyka jest nieodłącznym elementem życia społecznego. Staje się ważnym elementem gospodarki naszego kraju. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się.

Technik obsługi turystycznej:

 • organizuje działalność turystyczną;

 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy oraz usługi turystyczne;

 • udziela informacji turystycznej;

 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;

 • obsługuje konferencje, kongresy;

 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;

 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.


Absolwent technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie działalności turystycznej;

 • organizowanie imprez i usług turystycznych;

 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych;

 • rozliczanie imprez i usług turystycznych.


Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Podczas nauki w Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej uczeń zdaje egzaminy potwierdzające następujace kwalifikacje zawodwe:
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.


Przedmioty zawodowe:

 • Podstawy turystyki

 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

 • Marketing usług turystycznych

 • Geografia turystyczna

 • Organizacja imprez i usług turystycznych

 • Język obcy w turystyce

 • Obsługa turystyczna

 • Informacja turystyczna

 • Obsługa informatyczna w turystyce


Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: język angielski i geografia

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,

 • jednostkach obsługi ruchu turystycznego,

 • placówkach informacji turystycznej,

 • administracji rządowej i samorządowej,

 • obiektach noclegowych,

 • biurach organizatorów kongresów i konferencji.

 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego