Technik logistyk - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik logistyk

O szkole > Oferta > Technikum

Jeżeli lubisz uczyć się języków obcych, jesteś dokładny, odpowiedzialny, kulturalny, nie boisz się kontaktów z innymi ludźmi, potrafisz rozmawiać i uważnie słuchać, jesteś dobrym obserwatorem, posiadasz zdolności analityczne, umiesz się skoncentrować na określonym zadaniu, potrafisz logicznie myśleć, szybko podejmować decyzje i działać pod presją  – to jest to zawód dla Ciebie!

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, stąd stale rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi.

Technik logistyk
zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
• zarządzania zapasami;
• organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
• zarządzania gospodarką odpadami;
• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Ponadto uczeń Technikum w zawodzie technik logistyk w ciągu czterech lat nauki zdaje egzaminy potwierdzające następujące kwalifikacje zawodowe:
A. 30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A. 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A. 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka

Przedmioty zawodowe
:

 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

 • Logistyka w procesach produkcji

 • Zapasy i magazynowanie

 • Dystrybucja

 • Procesy transportowe w logistyce

 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 • Język obcy w logistyce

 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji

 • Planowanie produkcji i dystrybucji

 • Usługi transportowo-spedycyjne

 • Obsługa jednostek zewnętrznych

 • Planowanie przepływu zasobów i informacji


Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • studia wyższe

 • praca w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jenostkach samorządu terytorialnego.Technik logistyk może pracować na stanowisku:

 • koordynator zaopatrzenia i zbytu,

 • spedytor,

 • przedstawiciel handlowy,

 • magazynier,

 • specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,

 • administrator taboru,

 • organizator transportu.

Nasi uczniowie są finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Logistycy na praktykach zawodowych w Grecji

33 uczniów z naszej Szkoły, kształcących się w zawodzie technik logistyk odbyło w listopadzie 2016 r.– 3 tygodniowe praktyki  w Grecji. Było to możliwe dzięki organizatorom stażu – Stowarzyszeniu dla dzieci „Puer In Futuro”  w ramach projektu pt. „Logistycy – szansa na rozwój i modernizację rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025633. Był on realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej, programu Erasmus +, Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Czytaj więcej...


Partnerzy szkoły
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego