Technik hotelarstwa - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik hotelarstwa

O szkole > Oferta > Technikum

Kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. Obserwuje się wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na  szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym.
Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy - to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej.

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.
Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Absolwent technikum w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,

 • rezerwowanie usług hotelarskich,

 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,

 • przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,

 • przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

 • przyjmowanie i realizowanie zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.


Nauka w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Ponadto uczeń Technikum w zawodzie technik
hotelarstwa w ciągu czterech lat nauki zdaje egzaminy potwierdzające następujące kwalifikacje zawodowe:
T.11
Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym:
geografia i język angielski.

Przedmioty zawodowe:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie

 • Działalność recepcji

 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie

 • Marketing usług hotelarskich

 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 • Język obcy w hotelarstwie

 • Techniki pracy w hotelarstwie

 • Obsługa konsumenta

 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie


Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

• studia wyższe
• praca w hotelach, pensjonatach, schroniskach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, biurach obsługi klienta
• praca w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi
• własna działalność gospodarcza

Szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu


Technikum Hotelarskiemu patronuje hotel Fabryka Wełny
Pracownia hotelarska

Szkolna pracownia hotelarska pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego dla technika hotelarstwa. Pracownia obejmuje: recepcję, jednostkę mieszkalną dwuosobową typu double (jedno podwójne łóżko), jednostkę mieszkalną dwuosobową typu twin (dwa pojedyncze łóżka), węzeł higieniczno-sanitarny, aneks kuchenny. Wyposażenie pracowni hotelarskiej spełnia wymagania do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa. Wyposażenie pracowni było możliwe, dzięki realizowanemu w szkole w ramach EFS projektowi: "Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu".

Otwarcie pracowni hotelarskiej - 5 XI 2014
Nasi uczniowie są finalistami Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
Finał VI i VII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Uczniowie Technikum Hotelarskiego wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Grecji
Grecja 2016 -
Grecja 2015 - sprawozdanie

 
Praktyki w Grecji - wrzesień 2015
Hotelarze na Balu charytatywnym - grudzień 2015
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego