Technik handlowiec - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik handlowiec

O szkole > Oferta > Technikum

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.  Z analizy ofert pracy, wynika, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” kierowanych jest do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych:

 • sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach);

 • obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji),

 • organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty,

 • przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty,

 • dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,

 • załatwia reklamacje zakupionych towarów,

 • przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach,

 • współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),

 • współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku,

 • informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty),

 • zawiera transakcje sprzedaży,

 • sporządza faktury za towary,

 • przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży,

 • zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

 • wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych;

 • kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.


Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

Do obowiązków technika handlowca należy:

 • dokumentowanie zakupów i sprzedaży,

 • prowadzenie rozliczeń handlowych,

 • załatwianie reklamacji,

 • analizowanie stanu zapasów towarowych.


Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Uczeń Technikum w zawodzie technik handlowiec zdaje egzaminy potwierdzające następujace kwalifikacje zawodwe:
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Charakterystyczne przedmioty zawodowe:

 • Towar jako przedmiot handlu

 • Organizacja i techniki sprzedaży

 • Obsługa klientów

 • Marketing w działalności handlowej

 • Język obcy w działalności handlowej

 • Przedsiębiorca w handlu

 • Sprzedaż towarów

 • Symulacyjna firma handlowa


Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • studia wyższe

 • praca w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. UOKiK

 • własna działalność


Technik handlowiec  może pracować na stanowiskach:

 • Merchandiser

 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia

 • Referent/asystent ds. sprzedaży

 • Referent/asystent ds. obsługi klienta

 • Kupiec

 • Akwizytor

 • Specjalista ds. zaopatrzenia

 • Specjalista ds. sprzedaży

 • Specjalista ds. obsługi klienta

 • Zastępca kierownika działu handlowego

 • Kierownik działu handlowego


 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego