Technik fotografii i multimediów - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik fotografii i multimediów

O szkole > Oferta > Technikum

Jeśli posiadasz zdolności techniczne i manualne, a do tego jesteś wrażliwy, spostrzegawczy, cierpliwy, systematyczny, dokładny i rozumiesz, że sukces wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności – Technik fotografii i multimediów to zawód dla Ciebie!

Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawia, że odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. Zbiory materiałów analogowych poddawane są cyfryzacji i przechowywane w tej postaci, co zdecydowanie zmniejsza koszty ich archiwizowania. Powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w Internecie. Coraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co zmniejsza koszty klienta, a dla firm otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym. Kształcenie w zawodzie
technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Technik fotografii i multimediów zajmuje się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.
Fototechnik organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką iwizualizacją obrazu. Realizuje projekty graficzne i multimedialne.

Uczeń
Technikum fotografii i multimediów zdaje egzaminy potwierdzające następujace kwalifikacje zawodwe:

 • rejestracja i obróbka obrazu

 • wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych


Absolwent technikum
fotografii i multimediów jest przygotowany do wykonywania astępujących zadań zawodowych:

 • organizowania planu zdjęciowego;

 • rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;

 • wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;

 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.


Przedmioty zawodowe:

 • procesy fotograficzne

 • urządzenia fototechniczne

 • działalność gospodarcza w fotografii

 • język obcy w fotografii

 • techniki fotograficzne

 • cyfrowa obróbka obrazu

 • technologie multimedialne

 • projekty multimedialne


Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: język angielski i chemia

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • studia fotograficzne

 • agencje wydawnicze, reklamowe, drukarnie

 • instytucje zajmujace się cyfryzacją materiałów analogowych

 • przemysł fotooptyczny i optyczny

 • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny

 • telewizja i wytwórnie filmowe

 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne, archiwa, muzea

 • własna działalność gospodarcza i szeroko pojęty sektor usług


Zima w Parku im. J. Słowackiego - zdjęcia z zajęć plenerowych
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego