Technik ekonomista - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik ekonomista

O szkole > Oferta > Technikum

Technik ekonomista jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży  i marketingu.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi szkoły utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Uczeń Technikum ekonomicznego nabywa w trakcie nauki praktyczne umiejętności w zakresie m.in.: polityki zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, rozliczania ubezpieczeń i podatków, księgowości, obrotu pieniężnego, zaopatrzenia, sprzedaży, gospodarki magazynowej, rozliczania produkcji, wykonywania prac biurowych.
Uczy się posługiwania nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Technik ekonomista
prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość. Sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 • obliczanie podatków,

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

 • prowadzenie rachunkowości,

 • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Uczeń
Technikum w zawodzie technik ekonomista zdaje egzaminy potwierdzające następujące kwalifikacje zawodowe:
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości

Charakterystyczne przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

 • Statystyka i analiza ekonomiczna

 • Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej

 • Rachunkowość finansowa

 • Działalność przedsiębiorstwa

 • Kadry i płace

 • Biuro rachunkowe


Przedmioty ogólnoksztalcące na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • kontynuacja nauki na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik rachunkowości

 • studia wyższe

 • praca we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej

 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego