Sprzedawca - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprzedawca

O szkole > Oferta > Branżowa Szkoła I stopnia
Sprzedawca - proponowany kierunek w roku szk. 2016/2017

Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

Sprzedawca w ramach swoich zadań zawodowych:

 • sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach),

 • obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji),

 • organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty,

 • przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie,

 • informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów,

 • pomaga nabywcy przy wyborze produktu,

 • sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje),

 • inkasuje należności za sprzedane produkty,

 • dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,

 • załatwia reklamacje zakupionych towarów,

 • przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),

 • współpracuje przy badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku,

 • informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty),

 • zawiera transakcje sprzedaży,

 • sporządza faktury za towary,

 • przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży,

 • zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.


Do obowiązków
sprzedawcy należy:

 • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;

 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

Uczeń
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca zdaje pod konic klasy 3 egzamin potwierdzający następujacą kwalifikację zawodwą:
A.18 Prowadzenie sprzedaży

Charakterystyczne przedmioty zawodowe:

Towar jako przedmiot handlu
Organizacja i techniki sprzedaży
Obsługa klientów
Przedsiębiorca w handlu
Język obcy w działalności handlowej
Sprzedaż towarów
Prowadzenie sprzedaży –  zajęcia praktyczne

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • praca w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej i hurtowej

 • własna działalność


 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego