Harmonogramy

logo projektu

Zmiana harmonogramów zajęć:

W związku z trwającym w szkole od dnia 08.04.2019r. do odwołania strajkiem, zaplanowane w tym czasie w ramach projektu zajęcia zostaną przełożone i zrealizowane w późniejszym terminie.

Harmonogram zajęć realizowanych w kwietniu Zadanie 7 – p. J. Żuber

Zmiana pracowni, w której odbywają się zajęcia realizowane przez Miłosza Piskorskiego – Zadanie 6 – z pracowni 6B na 26 -zaplecze!

Zmiany w harmonogramie Zadanie 7 -nauczyciel realizujący Katarzyna Kielar

Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów Technikum w ZS 3 w Pabianicach – edycja II

Zmiana w harmonogramie zajęć Zadanie 7 – nauczyciel realizujący Joanna Żuber

Zmiana w harmonogramie zajęć Animator czasu wolnego – realizator Elżbieta Bartoszek

Zmiany w harmonogramie Zadanie 7 -nauczyciel realizujący Katarzyna Kozłowska

Harmonogramy realizowanych zajęć w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” w roku szkolnym 2018/2019 – edycja I

Lp. Zadanie Nazwa zajęć Realizator Harmonogram
1 1 Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów Technikum w ZS 3 w Pabianicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe Anna Szynkiewicz Pobierz plik
2 2 Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych Animator czasu wolnego Elżbieta Bartoszek Pobierz plik
3 Mierniki działalności hotelarskiej i dokumentacja hotelowa Mariola Lach Pobierz plik
4 Beata Miłkowska-Andrzejczak Pobierz plik
5 3 Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Logistyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych Obsługa programów transportowych Magdalena Jakubek Pobierz plik
6 Obsługa programów magazynowych Grażyna Ludwisiak Pobierz plik
7 4 Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych Upięcia i koki Arkadiusz Marek Pobierz plik
8 Analiza kolorystyczna Adrianna Gapys Pobierz plik
9 5 Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Ekonomista uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych Program finansowo- księgowy w przedsiębiorstwie Małgorzata Żuk Pobierz plik
10 Statystyka w praktyce gospodarczej Dariusz Wróbel Pobierz plik
11 6 Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów oraz Fototechnik uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych

 

Program Adobe Photoshop Miłosz Piskorski Pobierz plik
12 Grafika komputerowa i DTP Małgorzata Dudzińska Pobierz plik
13 Obsługa sprzętu oświetleniowego Sławomir Bart Pobierz plik
14 7 Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć z zakresu języka obcego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk, Technik usług fryzjerskich, Technik Ekonomista, Fototechnik oraz Technik Fotografii i Multimediów, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności Język obcy zawodowy Katarzyna Kielar Pobierz plik:

Grupa_1_TUF

Grupa_2_TL

15 Katarzyna Kozłowska-Marks Pobierz plik:

Grupa_1_TH

Grupa_2_TH

16 Joanna Żuber Pobierz plik:

Grupa_3_TE

Grupa_2_TFiM