Konkursy

Pokaż nam patrona Zespołu Szkół Nr 3

Konkurs o patronie

Konkurs dziennikarski „Pokaż nam patrona Zespołu Szkół Nr 3”

Jest to konkurs dla uczniów naszej szkoły złożony z czterech, niezależnych od siebie części.

 Postanowienia ogólne:

 1. Celem konkursu „Pokaż nam patrona Zespołu Szkół nr 3” jest wzbudzenie zainteresowania uczniów patronem szkoły oraz wykorzystanie gazetki szkolnej jako narzędzia promocji na zewnątrz.
 2. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Giedrojć, opiekunka szkolnego koła dziennikarskiego. Przy organizacji pomaga Agnieszka Klimecka, nauczycielka historii.
 3. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna u nauczycieli organizujących konkurs oraz w miejscach ogólnodostępnych w szkole. Informacje o konkursie znajdziemy również na portalu społecznościowym Facebook. Wydarzenie: Konkurs „Pokaż nam patrona Zespołu Szkół nr 3”.
 4. Patronat nad konkursem objął tygodnik „Życie Pabianic” i Muzeum Miasta Pabianic.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych technikum i liceum ogólnokształcącego
 2. Konkurs składa się z czterech części:

– Test Wiedzy o Patronie Szkoły (Regulamin 1)

– Konkurs na artykuł historyczny pod hasłem „Patron mojej szkoły” (Regulamin 2)

– Konkurs „Wiersz o Patronie Szkoły” (Regulamin 3)

– Konkurs „Fotografia związana z Patronem Szkoły” (Regulamin 4)

 1. Terminy zakończenia poszczególnych części określają szczegółowe regulaminy

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs zakończy się 31 października 2018 r.
 2. Oceny dokona jury złożone z przedstawicieli różnych grup w terminie do 8 listopada 2018 r.
 3. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości szkolnej 9 listopada 2018 r.
 4. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

Nagrody:

 1. Nagrodą główną jest opublikowanie najlepszych prac w specjalnym wydaniu gazetki szkolnej
 2. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 3. Dodatkową nagrodą w konkursie na artykuł historyczny będzie opublikowanie go w tygodniku „Życie Pabianic”. Laureatowi zostanie wypłacone honorarium za napisany tekst.
 4. Trzy pierwsze miejsca w każdym konkursie zostaną nagrodzone oceną celującą z przedmiotu, którego dotyczą (historia, język polski, przedmioty zawodowe z zakresu fotografii)
 5. Uczestnicy konkursu na artykuł dziennikarski oraz na fotografię zostaną nagrodzeni publikacją materiałów w tygodniku „Życie Pabianic”.