Koła zainteresowań

Klub HDK

Opiekunem Szkolnego Koła HDK PCK jest pani Renata Krysiak.
Szkolny Klub HDK PCK zaprasza do włączenia się do akcji oddawania krwi.
Pobór krwi odbywa się regularnie, co dwa miesiące, w budynku głównym szkoły w godz. 10:00 – 13:00.
Harmonogram akcji HDK PCK w roku szkolnym 2018/2019:

13 września 2018
15 listopada 2018
17 stycznia 2019
21 marca 2019