Oferta kształcenia po gimnazjum

Oferta kształcenia w czteroletnim Technikum w Zespole Szkół Nr 3 na rok szkolny 2019/2020 skierowana do absolwentów gimnazjów:

Technik logistyk

Technik logistyk jest specjalistą od zaopatrzenia, planowania, dystrybucji, magazynowania, transportu i komunikacji.

Zajmuje się: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Pracuje w działach: logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę na stanowisku: koordynator zaopatrzenia i zbytu, spedytor, przedstawiciel handlowy, magazynier, specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, administrator taboru, organizator transportu.

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka

Praktyki zawodowe organizuje szkoła w zakładach pracy, np.: Ikea, Jumi,

Technik ekonomista

Technik ekonomista jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość. Sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, prowadzenie rachunkowości, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pracuje w działach: we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka

Praktyki zawodowe: Urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

Zajmuje się: prowadzeniem działalności promocyjnej oraz sprzedażą usług hotelarskich, rezerwowaniem usług hotelarskich, wykonywaniem prac związanych z obsługą gości w recepcji, przygotowywaniem jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowywaniem i podawaniem śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmowaniem i realizowaniem zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Pracuje: w hotelach, pensjonatach, schroniskach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, biurach obsługi klienta, organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski.

Praktyki zawodowe: trzy i czterogwiazdkowe hotele w Pabianicach i Łodzi.

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów zajmuje się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.
Fototechnik organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu. Realizuje projekty graficzne i multimedialne

Pracuje w: studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych, reklamowych, drukarniach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, telewizji i wytwórniach filmowych, laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, archiwach, muzeach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i chemia

Praktyki zawodowe: studia fotograficzne

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi na włosach klienta. Dobiera sposoby, metody, techniki i technologie. Projektuje fryzury na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klienta. Zarządza zakładem fryzjerskim. 

Zajmuje się: wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych włosów, wykonywaniem zabiegów chemicznych włosów, wykonywaniem strzyżenia włosów, wykonywaniem stylizacji fryzur, wykonywaniem projektów fryzur.

Pracuje w: zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, w zakładach perukarskich. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski.

Praktyki zawodowe: salony fryzjerskie.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na studiach wyższych.