Matura 2023

  • Część ustna egzaminu maturalnego jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych.
  • Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego

TerminPrzedmiotCzas trwaniaPrzybory i materiały pomocnicze
4 maja
czwartek
godz. 9.00
język polski PP240 minut
(Formuła 2023),
170 minut
(Formuła 2015)
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (Formuła 2015)
5 maja
piątek
godz. 9.00
język angielski PP120 minut 
8 maja
poniedziałek
godz. 9.00
matematyka PP180 minut (Formuła 2023), 170 minut (Formuła 2015)linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*, Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki
9 maja
wtorek
godz. 9.00
język angielski PR150 minut 
9 maja
wtorek
godz. 14.00
filozofia PR180 minut 
10 maja
środa
godz. 9.00
wiedza o społeczeństwie PR180 minutkalkulator prosty*
10 maja
środa
godz. 14.00
język niemiecki PR180 minut 
11 maja
czwartek
godz. 9.00
biologia PR180 minutlinijka, kalkulator prosty*, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
11 maja
czwartek
godz. 14.00
język rosyjski PR180 minut 
12 maja
piątek
godz. 9.00
matematyka PR180 minutlinijka, cyrkiel, kalkulator prosty*, Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki
15 maja
poniedziałek
godz. 9.00
chemia PR180 minutlinijka, kalkulator naukowy** (Formuła 2023), kalkulator prosty* (Formuła 2015), Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
16 maja
wtorek
godz. 9.00
geografia PR180 minutlinijka, kalkulator prosty*, lupa
17 maja
środa
godz. 9.00
język polski PR180 minutsłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (Formuła 2015)
18 maja
czwartek
godz. 9.00
historia PR180 minutlupa

PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich), wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich), potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

Zdający przychodzą na egzamin co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Na egzamin należy przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem)  oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna
22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9.00

Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Termin ogłoszenia wyników poprawkowego egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.

Więcej informacji na temat egzaminów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej