Fotograf - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fotograf

O szkole > Oferta > Branżowa Szkoła I stopnia
Fotograf - proponowany kierunek w roku szk. 2016/2017

W dobie komunikacji wizualnej i na stale rozwijającym się rynku multimediów rośnie zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę w zakresie szeroko rozumianych technik obrazowania i kreacji obrazów. Pracodawcy są coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem profesjonalistów do różnych zastosowań fotografii wymagających odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Wysoko wykwalifikowani fotografowie będą mogli prowadzić własną firmę oferującą klientom szeroką gamę usług fotograficznych lub podjąć pracę w wielu gałęziach gospodarki, w których wykorzystuje się różnorodne techniki i technologie obrazowania.

Zdobywając zawód fotograf, uczeń opanowuje umiejętności związane z wykonywaniem zdjęć, ich przetwarzaniem i przygotowaniem do publikacji, wykorzystywaniem nowoczesnego sprzętu i metod rejestracji obrazu oraz nabywa kompetencje umożliwiające mu pełną aktywność zawodową na współczesnym rynku pracy.


Nauka w Szkole Branżowej I stopnia trwa 3 lata.
Pod koniec klasy 3 u
czeń zdaje egzamin potwierdzający następujacą kwalifikację zawodwą:
A.20 rejestracja i obróbka obrazu


Absolwent w zawodzie
fotograf jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie planu zdjęciowego,

  • rejestrowanie obrazu,

  • kopiowaniei obróbka obrazu.


Przedmioty zawodowe:

Procesy fotograficzne
Urządzenia fototechniczne
Działalność gospodarcza w fotografii
Język obcy w fotografii
Fotografia – zajęcia praktyczne

Możliwości dalszego kształcenia i pracy:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

  • własna działalność gospodarcza

  • szeroko pojęty sektor usług

  • gałęzie gospodarki wykorzystujące różne techniki itechnologie obrazowania 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego